اوکی جدی اگه یه  روز من یاد گرفتم از یه نفر تعریف کنم بدون اینکه flirty به نظر برسم و طرف سوء برداشت نکنه ( like i’m just trying to be nice chile ) اون روز توی همین وبلاگ شام میدم 🙂

Souvenirs