منتشر شده با هشتگ : سارا

ترتیب بر اساس بیشترین
بر اساس فرمت :
متنی
تصویر
گالری عکس
ویدئو
به نقل از دیگری
موسیقی
Tweet about this on Twitter

110

老师:معلم       学生:دانش اموز    名字:نام   朋友:دوست(peng yo) نکته گرامری:是 (شی) همون افعال توبی انگلیسیه...