با نوشتن این متن یک ساعت و سی دقیقه از برنامم عقب میفتم اما هیچ اشکالی نداره 🙂 

اومدم فقط بگم که به این افتخار میکنم که تازگیا یاد گرفتم وقتایی که ناراحت یا افسردم چجوری حال خودمو خوب کنم. آسون نیست، حتی بعضی وقتا نیاز داره که خیلی تلاش کنم اما در نهایت باید بگم الانی که اینجا نشستم خوبم در حالی که تا بیست و چهار ساعت پیش تعریفی نداشتم.

باید از این سریال جدیده و اون سریال قدیمیه که اسمای هیچکدومشونو نمیگم، صویت هارت همیشگیم ریو و همچنین کارتون بچگیم ماجراهای پیگلت با دوبلۀ گلوری، تقدیر و تشکر بسیار کنم.

عالسو (با صدای اون خانوم کامپیوتریه توی فیلما) :

 For a better experience please press the heart below

[♡]

 

Souvenirs