لیست پست های : فانتزی

ترتیب بر اساس بیشترین
بر اساس فرمت :
متنی
تصویر
گالری عکس
ویدئو
به نقل از دیگری
موسیقی
Tweet about this on Twitter

308

ببینید درسته که رفتارگرایا معتقدن با تغییر رفتار بیرونی آشفتگی کاهش پیدا میکنه و شرطی میشید...
Tweet about this on Twitter

309

میگم ناراحت شدم و میگه به نظر میاد اهمیت میدم؟ و رومَنس تعریف میشه همینجا