نود درصد کسایی که میگن برام مهم نیست

در واقع داره دیوونشون میکنه

چی؟ بهم اهمیت نمیدن؟

~idc