دلم میخواهد تمام پلی لیست ها و آهنگ های مورد علاقه ام را اینجا بگذارم به جان مادرم.