ترکیب تستای شیمی و این آهنگ یه جور عجیبیه :)) از این ترکیبایی که قلبو پروانه ای میکنه

زیبای من که توی پوشه اهنگام گم بودی و امروز کشف شدی ، لاو یو