روز رو با اتفاقی دیدن ایمیلی که بیشتر از دو هفته اس منتظرش بودم به پایان میرسونم :)))))))

ایمیلی که داده بودم دانشگاه هنوز جوابش نیومده ولی مشکلی که داشتم حل شده و دیگه میدونم لااقل هرچیزیم که بشه تهش ریجیکت نمیشم که بازم جای شکر داره

واسه فیزیکم برنامه ریختم و خیره ایشالا :)))