من بیدارم :)))

ولی نمیدونم تا کی میتونم دربرابر خواب مقاومت کنم ، خرس درون با اینکه چشمام بازه ولی هنوز خوابیده

پی نوشت ساعت 12 و نیم همون روز :

نخوابیدم صبح ولی به جاش عصر تلافی کردم ، از دیروز بهتر عمل کردم و کاش فردام نسبت به امروز بهتر باشم

یه پیشرفت پله ایِ زیبا

* کِی بوده به دانشگاه ایمیل زدم؟ همچنان جواب نداده و تایید نکرده ، یه لنگ پا در هوا موندم ولی میخوام امیدمو حفظ کنم و باور کنم تهش ریجکت نمیکنه

پی نوشت بعدی:

وعده ما ساعت 6ونیم صبح فردا دوباره همینجا با یه پست جدید 🙂