باید فردا ساعت ۶ونیم اینجا یه پست بزارم ، حتما حتما

اگه خواب بمونم و درگیر کمال گرایی فردام بشم به فنا میرم