پسر‌ خانوم تخت بغلی، آدم جالبی به نظر میاد

وکالت خونده و تو بانک کار میکنه و داره تلفنی حرف میزنه

از این آدمای باشعور و تحلیل گر که دوس داری به حرفاش گوش بدی

کاش تا صبح با تلفنش حرف بزنه، هم شوخی داره هم شوخیاش حرف حسابه

کاش تحلیلی که به پشت تلفن داشت توصیه میکرد درست یاشه، میگه تا یکسال دیگه همه چیز بهتر میشه

شعار نمیده ها، کلی دلیل آورد واسش

اسمشم الان گفت انگاری مسعود

طرفی که پشت تلفن بود میخواست خونه بخره و داشت بهش مشورت میداد و کلی دلیل آورد که صبر کن و عجله نکن

تا باشه از این آدمای خوب و باشعور سرراه هممون