مشکوک به کرونا یا شایدم سرماخوردگی ساده ام ، از صبح تا همین الان خوابیدم و وسطش یه دکتر رفتم فقط

پارسالم همین حدودا بود که کرونا گرفتم و سرویس شدم ولی ایندفعه هرچی که هست داره بهتر تا میکنه باهام ، فعلا قراره انتی بیوتیک بخورم ببینم جواب میده یا نه ، اگه جواب بده که ویروس نیست و زودتر سرپا میشم

کارماس؟ شاید :))

چند روز قبل بچه های گروه اِستادی داشتن میگفتن مریض شدن و از درس افتادن ، فکر کردم مگه نمیدونن نزدیک امتحانه و باید مراقب باشن؟ الان خودم به همون وضع دچار شدم

پی نوشت روز بعد : بهترم ، از بدنم ممنونم که حسابی مبارزه کرد و داره میکنه تا من سرپا باشم