دیروز به صورت غیررسمی امتحانامون تموم شد ، چرا غیررسمی چون هنوز اندیشه 1 مونده و زمان رفرش کردن سایت و سروکله زدن با استادایی که واسه امتحان گرفتن عجله دارن ولی واسه نمره رد کردن اصلا عجله ندارن شروع شده 

به قول یکی از استادا کارنامه اعمالمون هنوز آماده نیست ولی واسه دیدن نتیجه ترمی که 23 واحد برداشتم و کلی ازمایشگاه پاس کردم ، درسا سنگین بودن حسابی کنجکاوم 

ترم تابستونه هم برنمیدارم (چون شاید حضوری باشه) و اگه استادا همت کنن نمره ها رو زود تر وارد کنن میشه به زودی پرونده نصف کارشناسیو بست 

برم سراغ ادامه درسا :))