دوتا امتحان امروز تموم شد و همزمان یه گره بزرگ توی ذهنم باز شد ، فردا حتما باید با دکتر دربارش صحبت کنم ، احتمالا بدنم داره اینطوری نسبت به این همه استرس و خودخوری واکنش نشون میده