یه مدت بود کابوس درسی ندیده بودم ، از این کابوسا که توش زمان مدرسمه و امتحان دارم و نخوندم ، امتحانمو معمولا گند میزنم توی خواب و با ترس از خواب میپرم و یادم میاد من دیگه مدرسه ای نیستم 

امروز با کابوس اینکه مدرسه امتحان داشتم و نخونده بودم و نشد تقلب کنم و خلاصه داستان داشتم با معلم و یه مدت طولانی داشتم امتحان میدادم ونهایتا برگه مو گرفت و چندتا سوال جواب نداده داشتم ، از خواب پریدم 

نمیدونم چه درسی بود ، از خواب که پریدم چشمام قرمز بود و اشک می اومد و فکر میکردم چرا کابوسای این شکلی نباید بعد از تموم شدن مدرسه ، دست از سرم بردارن؟ شاید اینکه امروز و تا چند دقیقه دیگه امتحان دارم بی تاثیر نیست