اون کیه که با ناامیدی تمام رفته واسه اخرین بار سایتو چک کنه ببینه ظرفیت باز شده یا نه ، با چشمای گرد شده کلمه ” 1 نفر باقی مونده” رو دیده و تند و جنگی طورانه زده ثبت نام کرده؟ بله منم من :)))

چند روز قبل که سایتو چک میکردم واسه ثبت نام کلاس ورزشی ، اون ورزشگاهی که مدتیه میرم یوگا به طور عجیبی همه کلاساش پر شده بود و نتونستم ثبت نام کنم ، آهان فکر کنم اینجا نگفته بودم ولی مربی یوگام داره ازدواج میکنه و کلاساشو توی باشگاه ما ادامه نمیده و جایگزینیم واسش نیست هنوز ، در نتیجه از تیر باید یوگا رو خودم خونه ادامه بدم و برنامه داشتم واسه یه کلاس دیگه ثبت نام کنم که پربود و نشده بود 

امشب درکمال ناباوری یه ظرفیت مونده رو واسه کلاس ایروبیک ثبت نام کردم ، اونم که ساعت مبارکی “7:30 صبح” که خرس درون داره خواب خوش میبینه ،ولی کورخونده و کله سحر بیدارش میکنم و میبرمش باشگاه بعدم با انرژی میام سردرسام 

الان وقت چیه؟ با چشمای ریزشده از خواب ، رقص شادی رفتن :)) البته که با این زیبا