چقدر ماه امشب قشنگه 

ماه میتونه یکی از دلایلی باشه که باعث میشه از شبا نترسم 

پی نوشت شب بعدی یعنی ۲۶ خرداد ساعت ۱۲ و ۴۹ دقیقه شب:

امشبم ماه اینقدر زیباس که برنمی‌تابم واقعا ، دلربای واقعی