دارم از خستگی میمیرم و چشم راستمم میزنه و توش لکه خونی هست ، از 7 صبح تا حالا بیدارم و بلاخره میکروب تموم شد و فردا نمیدونم قراره امتحانو چطوری بدم ، یه جوری باشه که مسئله عددی نگه فقط

تازه صبحم باید بیدارشم دوره کنم و از همین الان مطمئنم بیدار نمیشم و خرسِ درون برنده میشه