وقتی پستمو تو بروز شده ها دیدم انتظار داشتم یکی حداقل ببینه منو و یه نظر کوچولو بذاره..حتی بدون آدرس

فقط دلم میخواد بدونم کسی هس اصن منو ببینه یا ن…

و فک میکنم همونطور ک خودم خودمو نمیبینم…دیگرانم نمیبینن..یا اگ میبینن نادیده میگیرنم(: