دیروز میخواستم یه امتحانی ثبت نام کنم که سایت مشکل داشت و نشد ، هی به خودم گفتم یادت باشه یکم زمان که گذشت امتحان کنی ببینی مشکل سایت حل شده یا نه ، اینقدر کارسرم ریخته بود که امروز تازه یادم اومدش 

دقیقا همینطوری یه سری از ددلاینا و تاریخا وسط این همه شلوغی گم میشه ، تازه تاریخم که گم میکنم دیگه هیچی

تا بیام از خودم بپرسم امروز چندشنبه اس و تاریخ چندمه قشنگ یه دور مغزم سوت میکشه 

فلذا از این به بعد باید یه فکری کرد ، تجربه میس کردن قبلی نباید تکرار شه