هر از گاهی پیش میاد صفحه اول بلاگفا وبلاگ “سم” میبینم ، البته اینا بعضیاش مثل وبلاگ امروزی مشخض نیست سمه ، واردش که میشی خودشو نشون میده 

از آدمای مذهبی که فکر میکنن فقط خودشون و هم کیشاشون خوبن و بقیه عالم و آدم بدن چون شبیه اونا نیستن ، بدم میاد 

صاحب وبلاگ سم امروزم از همین ادما بود ، آخ که این چه سمی بود من امروز دیدم؟ حیف چشمای عزیزم که نوشته های آدمی مثل اونو خوندم 

برم درس بخونم ، چشمام یکم چیز مفید ببینه بلکه سم بودن نوشته ی وبلاگ بالایی از یادم بره