یه روایت قدیمی هست که میگه فیزیک هیچوقت تمومی نداره ، فقط از مبحثی بعد از حسابی جون کندن ، می افتی تو یه مبحث دیگه 

البته تا باشه از این جون کندنای سال آخری ، چون سال دیگه قرار نیست دوباره بخونمش و بارِ  آخره

کتابیم که دارم میخونم اینطوریه که واسه یه سوال یه صفجه جواب نوشته ، اصلا میبینم وارد صفحه ای شدم که واسه یه سوال دوخطی برداشته کل صفحه رو توضیح داده پنیک میکنم ، بعد جوابی که من مینویسم دو خطه ، دیگه خیلی بخوام از جون مایه بذارم نهایتا سه خط 

برم واسه حل بیست تا سوال اخرِ این مبحث ، فکر میکردم امروز این فصلو کلا تموم میکنم ولی زهی خیال باطل ، تموم شدنی نیست 

البته اینکه منم از فیزیک خوشم نمیاد(مخصوصا زبان دوم) و هی وسطش میزارم میرمم بی تاثیر نیست