اونی که تا الان یوتیوب داشته ویدیو میدیده کیه؟ من 

اونی که فردا باید ساعت 6 ربع بیدار شه و به قراری که ساعت 6ونیم با پدربزرگه گذاشته برسه کیه؟ من 

اونی که خرس درونش از الان عصبانیه و داره به زمین و زمان فوش میده کیه؟ متاسفانه بازم من 

هی میخوام ساعت خوابمو درست کنم که صبحا عین ادم پاشما ، نمیشه ، یهو به خودم میاد میبینم دیر شده 

همه این شب دیرخوابیدنا منبعش کار قبلیمه وگرنه تا قبل اون شبا درست میخوابیدم