ن بلاخره ویزاشو گرفت و خوشحالم واسش 

یه روزی میشه منم ویزامو بگیرم؟ چقدر مهر ویزاش قشنگ بود مخصوصا نوشته بالاش

درسته پاسپورتمون به هیچ دردی نمیخوره و هیچ جایی اعتبار نداره ، ولی وقتی ویزا روش اضافه میشه ، انگار به چشم نمیاد 

برم پاسپورتمو ببینم و بغلش کنم و بهش امادگی بدم که قراره چندماه دیگه یه ویزا شبیه ویزای ن بیاد وسط برگه هات ، اماده باش اونموقع شوکه نشی