حاجییی من فک مکردم۱۱خرداد عقد کردن ولی…عقد نکرده بودن..دوسه شب پیش بم پیام داد..فک کنم ۱۸خرداد همون حدودا ساعتای ۱نیمه شب…و گف ک عقد نکردن هنو

امروز ۲۰خرداد عقدشونه..الان استوریارو دیدم وگرنه بعد اون شب دیگ باهم حرف نزدیم

فقط اینک

دومادیت مبارک عشق آبجی…ازته ته دلم امیدوارم هیچ وقت خنده و شادی از صورت قشنگت دور نشه..

و امیدوارم همیشه توذهنت همون آبجی گلی ک میگفتی بمونم..

خوشبت ترین باشی عزیزدل من❤