از یه جایی ب بعد دیگ نوشتن آرومت نمیکنه…

محتاج میشی

محتاج یه آغوش..(: