مرکز واکسیناسیون شیفتم.تا ساعت هشت شب.خیلی خوابم میاد و مقاومت در برابرش خیلی سخته.دیروز و پریروزم شیفت بودم.دیروز شیفت خودم بود ولی امروز و پریروز رو جای یکی از همکارا موندم یعنی از اداره زنگ زدن چ مثلا خواهش کردن که قبول کنم البته چاره ای جز قبول کردن نداشتم.همین الان که مینویسمم خوابم میاد