سلام

امروز امین باهام قهر کرد…سر اینک چرا میخاستم برم محمدو ببینم…

بهش گفتم قهر میکنی غصم میگیره…

خوب شدیم…باز دوباره قهر کرد…الانم بدون مقدمه گف شب بخیر…

گفتم بهش…گفتم غصم میگیره..منک بهت گفتم غصم میگیره..چرا باز قهر کردی!؟

با مظلومانه ترین حالت دلتنگی و بغض این جمله رو نوشتم…

گف سر درد دارم…خدافظی کردم باهاش…یه جوابم نداد…فقط لایک کرد…

چرا انقد بغضم میگیره…

خدایی اگ بخاد فقط برا امتحان کردن من باشه این رفتارش…نمیبخشمش…

نمیبخشم و دیگ ام باهاش درارتباط نیستم…ارتباطمو باهاش قطع میکنم…

همینجا الان مینویسم ک اگ واقعا همین باشه قیدشو میزنم….

کامل…

میخواد بی منطق یا با منطق باشم….

نامرد…میدونی ک چقد حساسم….میدونی چقد زودرنجم….

میدونی نمتونم تغییر بدم اینارو….

ب خداوندیه خدا نمیبخشمت……):