مرکز واکسیناسیون شیفتم و از گوشیم فلش کارت بخش خون میخونم.یه بیمار ازم میپرسه راه خروج از این وره؟نگاهش میکنم و میگم بله.میره و از دم درش میگه اینجا که در نداره منو مسخره کردی اینجا پرده زدن.نگاه میکنم و میگم چرا درش از همونجاس و دوباره ادامه کارتامو میخونم.میاد و از کنارم رد میشه و میگه گوشی بازی کردن وقت نذاشته براش جواب ملتو بده!! من اصلا باهاش بد حرف نزدم و نمیدونم چرا بعضی مردا از دیدن خانمی که کار میکنه منزجر میشن و دوس دارن به نحوی سرکوبش کنن.مثلا مامانم میگف قدیما یه بیمار بهش گفته شما به مریضا رسیدگی نمیکنین که،میشینین اینجا بافتنی میبافین!اینجا من بیشتر تماشاگرم،تو کل دوازده ساعت شاید بیست تا بیمار بیاد و چنتا سوال ساده ازم بپرسه و من برای درس خوندن از کارم نمیزنم که اینطور قضاوت بشم.بیخیالش.

از فلش کارتام حس خوبی گرفتم.مطالب رو خیلی دقیق توش آورده و چون با گوشیه یه جوراییه معتادم میکنه و خستم نمیکنه.درسته روز اول بود ولی بنظرم خوبه و ارزششو داره ادامه بدم.

برچسب‌ها: تغییر , انرژی مثبت , درس بخونیم