چرا من همیشه اشتباهی ام؟!! بازم راهی که رفتم غلط بود. واسه من غلط بود. ولی مسئله اینه که می گن یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت!! من هیچ وقت هیچ راهی نیافتم! هر راهی هم که ساختم به مقصد نرسید! دیگه نمی دونم چه غلطی مونده که از دستم بربیاد!