سلام…

معلوم نیس چه حکمتیه تو این کارات 😕😂

ینی منک نمیفهمم…ولی خب قطعا ب صلاحمه دیگ…راضیم ب رضای خودت…

میخوام خیلی امسال مراقب خودم باشم…حس میکنم کمکم میکنی ک بتونم…

خیلی کمکم کناااا..توقع فراوان ازت دارم🤪

میدونیم این مراقبت ازخودم فقط برا رسیدن ب توعه..‌اصن ب تو ک برسم دیگ ب هیچی نیاز ندااارم…

هم مفید میشم تو این جامعه…هم زندگیمو میسازم..و هم ب تو رسیدم…

کاش زودتر بهت برسم….ازالان ذوق و شوق دارم تا وقتی ک یه معجزه ای چیزی ازت ببینم😅…

دیگه نگمااااا حواست باشه