انرژیم افت کرده.و چند روزیه که دست از تلاش برداشتم اما امروز نمیخوام بخوابم.هرجور شده باید تا ساعت سه چهار بعدازظهر بیدار بمونم حتی اگه نتونم درس بخونم.حتما باید صبحانه بخورم.ناهار بپزم.به مامان بابا زنگ بزنم.حتما نمازامو اول وقت بخونم.الان خیلیا چندساعته بیدارن،من که اسممو گذاشتم توانا چرا نتونم بیدار بمونم؟

برچسب‌ها: سحرخیزی