پدربزرگم رفت با کرونا

بجز من و خواهرکوچکم بقیه فامیل مبتلا هستن و با وجود این مجلس ختم برگزاره و هرازچندگاهی ماسکو میکشن پایین و گریه میکنن.

من سرمو دقیقا به کجا بکوبم؟

خودبزرگ بین نیستم اما متاسفم که تو خانواده دروغگو به دنیا اومدم که حتی وقتی میخوام غیرمستقیم ب کسی بفهمونم ک اینا کرونا دارن مامانم چشم غره میره و وسط گریه هاشم میگه پدرم با مشکل قلبی رفت.اینه مادری که نماز شباش معروفه.اینه کسی که همش به آبجیم تذکر میده حجابتو رعایت کن.بابابزرگ روحت شاد باشه امیدوارم روحت از دروغگویی بچه هات در عذاب نباشه.میتونم بگم از دستشون راحت شدی.دیگه نمیپرسی پس مادرتون کجاست و ما مجبور نباشیم بگیم دو روزه تو بیمارستانه و تو واسه سلامتی همسری که یه سال و نیمه مرده دعا کنی‌.دایی خوبم مامان بزرگ مهربونم حاج بابام اومد پیشتون.خونه مادربزرگ برای همیشه درش بسته شد😭

برچسب‌ها: درددل