روضه گوش میدم…

گریه میکنم..

ولی بغض دارم…دلتنگم…دلتنگ جایی ک هرگزنرفتم..

کاش قسمتم بشه..

آروم شم…

مث مامان ک اونجا آروم گرفت…

ازون آرامشای مامانی میخام…

اللهم الرزقنا…..(: