سرچ اخیر گوگول من “چگونه از چشم زخم دیگران در امان بمانیم” .. :/

از انرژی منفیای دورم خستم. یه راهی میخوام که ازشون خلاص شم