اواخر تیر ماه وقتی که از خوابگاه برگشتم خونمون، ۴۹ کیلو بودم.. الان شدم ۴۴ کیلو با قد ۱۶۳ و در واقع هیچی ازم نمونده :”)