سلام…

کتاب سلام برابراهیمو چن روزه شروع کردم 

ولی نمیشینم مث ادم بخونم تمومش کنم..

ازطرفیم علی کتاب “نه”رو برام آورده..خیلی مشتاقم بخونمش..

ولی دوس دارم اول سلام برابراهیمو تموم کنم…

خلاصه ک تنبلی برمن غلبه میکند😄