این محرم یه حال عجیبی دارم…

یچیزی رو دلم سنگینی میکنه…

اشکم میاد‌‌‌ ولی سبک نمیشم..

دوس دارم هیچکس کنارم نباشه….هیچکس..‌

خودم باشم و یه روضه ی کوچیک…‌

دعاکنید برام…

هرکس ک اینو میخونه برام دعاکنه…

عاقبت ب خیر بشیم…

یاعلی..