فاطمه ازدواج کرد…

فردا ک ن ینی امروز عقدشه…

ازوختی شنیدم خواب ازچشام فراریع..

گفته بود بهم ولی فک نمکردم مراحل ب این سرعت پیش بره…

بچم واقعا دیگ رفتنیه..

باورم نمیشه…

خوشحال ترین غمگین جهانم الان خخخ

یکی از بهترین رفیقام دارع ازدواج میکنه…

فقد دعای هرلحطم اینه خوشبخت شه

شمام دعا کنید…

توکل برخدا انشالله زندگیش خوب خوب میشه..

بهترازهمیشه…

دعا کتید

یاعلی👋