یه ویدیو الان دیدم تو اینستا که میگه:

یه روز جدید در نیمه شب شروع میشه.هوا هم اون موقع تاریکه..پس اگه یه روز جدید تو تاریکی شروع میشه،پس تو چرا میترسی که از قسمت تاریک زندگیت یه شروع جدید داشته باشی؟

یه شعریم امروز استوری کردم که خیلی دوسش داشتم:

نه تو میمانی و نه اندوه

و نه هیچ یک از مردم این آبادی

به حباب نگران لب یک رود قسم

غصه هم خواهد رفت

آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند..