یه چیزیو تو زندگیم خوب میدونمو اونم اینه که باید کلی کتاب داشته باشم و کلی کتاب بخونم. باید خودمو با کتاب خفه کنم :”)