یه جایی رو که توی خوابم تا حالا چندد بار دیدم رو دوباره دیدم

و اصن نمیدونم توی دنیای واقعی همچین جایی اصن وجود داره یا نه

داستان از این قراره که این جاعه انگار یه جاده مخفی داره که هر دفعه حالا یجوریه ولی من همیشه با اتوبوس وارد اونجا میشم

شدیداااااا سرسبزه و همیشه توی خوابم ذوق میکنم از اونجا رفتن

خیلیم توش رود و این چیزا داره

هر دفعه ام توی خوابم دارم به یکی نشونش میدم و ذوق میکنم از رفتن به اونجا

ایندفعه راه مخفیش از یکی از درای حرم امام رضا بود که هیچکی ازش استفاده نمیکنه و نمیدونن همچین راهی وجود داره

بعددد تازه اونجا یه مکانی مث کارخونه یا یه همچین چیزی داره که من قبلا یه بار تو خواب توش رفتم ولی دفعه های بعد که دیدم دیگه نتونستم واردش بشم

ظهرم توی خوابم نتونستم واردش بشم

خدایی اینجا کجاس اینقد من تو خواب میبینم و توی بیداری تا حالا نرفتم ؟؟