اومدم دنبال دوستم بریم نماز جمعه

و الان شاهد دعواشونم

خیلی مستقیم مامانش به من نگاه میکنه و به دخترش میگه بی عرضه

حقیقتا شرایط دوستمم سخته فک نمیکردم اینقد اذیت میشه

خوب چیکار کنه وقتی نتونسته قبول شه خودشو بکشه؟؟؟

خیلی معذبم اینجا خیلییییی