* اوضاع زیست خوب پیش میره ، استرس هنوز هست که فکر کنم طبیعی باشه که واسه رقابت استرس داشته باشم ، شدن؟ نشدن؟ dont know

* فردا روز دیدن نی نی نازمه ، دلم حسابی واسش تنگه 

* دلم واسه موهام تنگ شده ، فکر کنم نباید کوتاهشون میکردم چون ریزشش اونقدرام فرقی نکرده 

* دیروز غرور و تعصبو خوندم ، بعد از یه مدت طولانی کتاب نخوندن و خب خیلی چسبید و کلش توی یه روز تموم شد ، احتمالا واسه کتابایی که اسم نویسنده شون یادم میره باید همین روندو پیاده کنم چون الان دیگه هیچوقت جین آستین رو یادم نمیره 

* کلاسای ورزشیمم خوب پیش میره ، فعلا که حسابی بدنم گرفته و شنبه ام فکر کنم نرم کلاس ، کلاسش جوری نیست که بشه وقتی پریودی بری

* یادم اومد که فردا ظهر بسته واسم میاد ، اتفاقا فردا ظهر خونه نی نی اینا مهمونی دعوتیم و نیستیم ، شت