حالم بده…

حال جسمیم…

سرماخوردم انگار…داغه بدنم…

دندونمم بشدت درد میکنه..دارم میمیرما…

امروزم خونه فاطمشون مخام برم…

میترسم یموقع کرونا باشه…

ولی خو نیس..دیروز همش زیر بارون بودم..بخاطر اونه..

ازساعت ۳ تا ۸ شب…۵ساعت حدودا…

خداکنه تا ساعت ۱۱ خوب شم…

یاعلی