دیشب تا ساعت ۳ بیدار بودمو خوابم نمیبرد مثل همیشه. صبح ساعت ۹ اینا از صدای زنگ بیدار شدمو فهمیدم کسی خونه نیست بیدار شدم رفتم درو باز کردم. دوباره خوابم نبرد‌ و کل صبحو اهنگ گوش دادمو تو خونه راه رفتم.

بعدم Iron man 2 رو دیدم. نسبت به Iron man 1 بهتر بود و بیشتر دوسش داشتم.

بعد از ظهر از بیخوابی داشتم بیهوش میشدمو یکم خوابیدمو بعدم بلند شدم رفتم حموم.

ساعت ۵ نوبت دکتر داشتم برای ناخن انگشت حلقه دست چپم که زیرش کاملا بلند شده و عفونتی شده. رفتم مطب انقدر شلوغ بود تازه ساعت ۶ رفتم برای ویزیت و دکتر وقتی ناخنمو نگاه کرد گفت عفونت قارچیه و مدت زمان درمانش طول میکشه. یه سری قرص و پماد و قطره نوشت برام -_- بعدم گفت یه ماه دیگه دوباره بیا ببینم ناخنتو.

حالا علت قارچ گرفتنم؟ زندگی توی خوابگاه :))

امروز کلا خیلی بی حال بودم. گلو درد دارمو حال و حوصله هیچیو ندارم.. سرمم یکم سنگین شده.

الانم برگشتم خونه و بیکار نشستم رو مبل دارم اینو مینویسمو Capitain America میبینم. (البته انقدز بی حالم از اولش درست حسابی نگاه نکردمو نفهمیدم چیشد)

دلم میخواد برم کتاب فروشیو توش فقط بگردمو کتابا رو نگاه کنمو بردارمو بخرم. ولی اولا حالم بده، دوما همه پولامو این ماه سر غذا به باد دادم و هیچی ته کارتم نیست.

اینم یه روز کسل کننده ی دیگه.. و هنوز سامانه واسه مهمانی گرفتن باز نشده :”)