فندق علاقه خیلی شدیدی به کشوی اول کمد من داره

چون وسیله های آرایشی و خرت و پرتام توی اونه و تقریبا کمد پر چیز میزه

قدشم میرسه یعنی روی سر انگشتاش خم میشه تا برسه

بعد الان یاد گرفته در کمدو باز کنه

و دو تا رژ منو تا حالا به خاک داده

از دست این بچه من کمدو باید قفل کنم ولی نمیشه😂

راستی فندقو اندازه گرفتیم ۷۵ سانته🥲😂