حاجی فردین چرا اینقد کراشه؟؟؟

البته ورژن جوونیاش زمان سلطان قلب اینا

خیلی کراشه

اگه الان بازیگر بود قطعا فنش میشدم😂👌

اصن این هیچییییی ستاره فیلم سلطان قلبهام(آذر) خیلی کراشه

چرا بازیگراو خواننده های قبل انقلاب اینقد خوشگلن؟؟

صداشونم خیلی قشنگه

ژنشون فرق میکرده یا زیادی نچرال بودن؟