برای الف یدونه پست فرستاده بودمو دیشب در ادامه اون بحثمون کشیده شد به اینکه دخترا گول میزنن پسرا رو یا پسرا گول میزنن دخترا رو.

الف گفت به نظرم همه دخترا زرنگن مارو گول میزنن

گفتم چی میگی؟ نمونه بارزش منم که انقدر ساده و ابلهم و زرنگ نبودم یارو رفت.

گفت عه؟ من فکر کردم نگه داشتی برای ترم بعد زرنگیتو.

فکر کردم منظورش اینه که “زرنگیتو نگه داشتی برای ترم بعد که دوباره رل بزنی” و خب بهم بر خورد :/

گفتم یعنی چی؟ چرا همچین حرفی میزنی؟

گفت منظورم اینه فکر کردم زرنگی ولی چون فقط ۲ ماه با یارو بودی نتونستی زرنگیتو نشونش بدی گذاشتی واسه ترم بعد.

بعد همینجوری باز شوخیو خنده حرف زدیمو میگفت من خسته شدم از کراشای نامنظم. ورودیای جدید بیان یه رل درست حسابی بزنم از توشون.

گفتم کار 《بعضیا》رو نکن که از ورودی جدیدا رل میزنن(منظورم به اکسم بود) 🙂 اگرم کردی با احساسات طرف بازی نکن. نمیدونی چقدر حس بدی دارم. دلم میخواد از اون دانشگاه فرار کنم.. اینا رو بهت نمیگم که برام دلسوزی کنی. میگم که خدای نکرده نخوای این حسای بدو به یکی بدی..

گفت نه شوخی کردم. حق با توئه. دخترا فرق دارن حساسن نباید باهاشون اینکارو کنی.

بعد گفت: اگه فراری ای خب انتقالی بگیر. پرسیدی؟

گفتم منتظرم سامانه باز شه درخواست مهمانی بدم. ولی فعلا به کسی نگفتم چون مطمئن نیستم قبول میکنن یا نه. به دخترای خودمونم نگفتم(۴ تا دوستام) چون ناراحت میشن از دستم.

گفت نه برای چی ناراحت شن. اگه ببینن تو اینجوری راحتری درکت میکنن. حله منم به کسی نمیگم فعلا

گفتم اون روز ف گفت اگه فکر مهمانی و انتقالی کنی جرت میدم XD

گفت عههه پس اتمام حجت کردن باهات. ولی به نظرم نری بهتره.اگه بری برمیگردن میگن در رفتی.. اصلا شاید اونجا یه رل بهتر زدی عاشق اون شهر شدیو دیگم برنگشتی شهرتون.

گفتم میدونم میخوان تو خوابگاه بگن من فرار کردمو بخاطر پسره رفتم. ولی حداقلش اینه که این حرفا رو خودم نمیشنوم که اذیت شم. بعدم من غلط بکنم دیگه رل بزنم. اگه تو این ۳ سال پایانی دانشگاه من رل زدم خرِ عالمم حواستون باشه.

گفت عهه..اخخخ.. دستم خورد اسکرین شات گرفتم XD

گفتم اسکرین بگیر دفعه بعد خواستم دوباره از این غلطا کنم بکوبید تو صورتم.

گفت حله با قندون 😂👌🏻

و منم لایکش کردمو صحبتمون تموم شد..