از دیروز و با دیدن تاریخ 21مرداد دوباره گذشته ها زنده شد… 7 ساله می فهمی؟ 7 سال!!! باورم نمی شه 7 سال گذشت! اگه بودی بعد از گذشت این 7 سال الان چه شرایطی داشتی؟ شاید اوضاع بهتر نشده بود شاید… ولی کاش بودی…

این 21 مرداد…. این تاریخی که تا ابد تو باعث غمگین شدنش شدی… صد بار از دیروز با دیدن تاریخ یادت افتادم… کاش همش دروغ بود…

می دونی راستش یادم نیست 7 سال پیش اوضاعم چه جوری بود دقیقاً. می شه چه سالی؟ 95… چقدر جوون تر بودم…

تلوزیون همین الان داره آمار خودکشی آمریکا رو اعلام می کنه!!!!!!!!! کیه آمار خودمون رو اعلام کنه؟ کیه اعلام کنه که نیستی دیگه… که همه باز الان به یادتن. به یادِ نبودنت… کاش همه چی یه جور دیگه رقم می خورد… کاش در عذاب نباشی…